Personal

 

Motiverad och välmående personal

Vår personal är den viktigaste resursen vi har! Vi är väl medvetna om att arbete i skogen är fysisk och psykisk utmanande. Därför är det extra viktigt att ge våra anställda de bästa förutsättningarna för att lyckas och göra ett bra jobb. Vi snålar inte på utrustning och skyddskläder, arbetarna använder de bästa arbetsredskap som finns. Vår personal är motiverad, har tillgång till företagshälsovård och friskvård. Våra skyddsombud gör regelbundna riskbedömningar för att arbetet ska vara så säker som möjligt. Alla i företaget jobbar ansvarsfullt med systematiskt arbetsmiljöarbete och på så sätt utvecklar vi vår verksamhet och vår personal.

All personalen är direkt anställd av ALFA Skogsservice AB enligt svenska lagar, regler och gällande kollektivavtal.

 

Noggrant vid rekrytering

Vi jobbar långsiktigt med personalfrågor och läger stor vikt vid rekrytering av ny arbetskraft. Våra handplockade säsongsarbetare kommer oftast från Tjeckien, Slovakien och Polen. Oavsett nationalitet har alla mycket god kompetens, hög motivation och integritet. De flesta återkommer till Sverige varje år och har god erfarenhet av skogsbruk i svenska skogar. Många av dem har även skoglig utbildning och erfarenhet med skogsarbete från sina hemländer.

Arbetet ute i fält leds av svensktalande arbetsledare eller projektledare.

 

Utbildning och certifiering

Vi lägger stort fokus på fortbildning och utveckling av vår personal. Rätt utbildad personal medför en kvalitetsgaranti för dig som kund och skapar en konkurrensfördel för oss som leverantör. Våra anställda innehar bland annat följande utbildningar:

Skötselskolan

SYN utbildning – röjning

SYN utbildning – plantering

Röjsågskörkort RA + RB

Motorsågskörkort A,B,C,D

ESA-Röj 15 (Elsäkerhetsanvisningarna)

ESA-Grund 14

Arbete på väg

Handhavande av arbetsplattformar

SoS-ledare

SoS-planerare

Första hjälpen

HLR (Hjärt- och lungräddning)

SAM – Systematisk arbetsmiljöarbete

BAM – Bättre arbetsmiljö