Plantbehandling

 

Snytbagge och viltbetning av skogsplantor är ett stort problem främst i södra och mellersta Sverige.

Vi rekommendrar att behandla plantorna för att undvika skador på din skog och säkra framtidens avkastning. Vi använder oss av effektiva och miljövänliga produkter som har bortstötande effekt på snytbagge och betande vilt.

Årligen behandlar vi mer än en miljon plantor.

Vi är återförsäljare för Trico mot vilt och Hylonox mot snytbagge.