Inventering

Som skogsägare är det är skönt att ha koll på beståndet ute i skogen. Lyckades den senaste föryngringen? Finns det röjningsbehov? Har stormen härjat och vill du få överblick över eventuella skador? Vi ger dig svar på dina frågor.

Anlita oss för inventering och kontroll av små och stora skogsarealer, rågångar och ledningsgator.  Vi använder oss av drönare, en inovativ och effektiv inventeringsmetod.