Kottplockning

Ungefär 80% av de plantor som odlas i svenska plantskolor kommer från fröer från plantager runt om i Sverige. I plantager växer så kallade plusträd med särskilt goda egenskaper när det kommer till tillväxt, kvalitet och vitalitet.

Vi ser till att plusträdens kottar blir plockade på rätt sätt så att plantskolorna har god tillgång till frön som ger plantor med upp till 20% bättre tillväxt än vanliga beståndsfröer.

Våra anställda plockar cirka 100.000 – 150.000 liter kottar varje år.