Plantering

 

Föryngring av skog är vår specialitet!

Vi är en efterfrågad leverantör med stor erfarenhet, stora resurser och utvecklad och effektiv logistik.

Vi ser till att din framtida skog får den bästa starten, oavsett vilken planttyp, trädslag eller planteringsmetod.

Våra duktiga plantörer sätter årligen cirka 15 miljoner plantor, och varenda planta är lika viktig!