Trädfällning

 

Trädfällning och manuell huggning är ett riskfullt arbete som kräver noggrannhet och ödmjukhet inför uppgiften. Därför har alla våra erfarna huggare motorsågskörkort A,B,C,D och andra utbildningar som Första hjälpen, Hjärt-och lungrädning och Arbete på väg.

Vi hjälper både små och stora skogsägare med fällning och losskapning. Vi hjälper elnätsägare vid störningar på deras nät.